Strona główna
Moda
Tutaj jesteś

Jak działają studia magisterskie?

28 kwietnia, 2024 Jak działają studia magisterskie

Jeszcze jakiś czas temu, przed wprowadzeniem systemu bolońskiego w szkolnictwie wyższym, ukończone studia praktycznie równały się zdobyciu tytułu magistra. Obecnie już tak nie jest; można mieć wykształcenie wyższe i nigdy nie ukończyć studiów magisterskich. Jak zatem działają studia magisterskie i czym różnią się od studiów licencjackich czy inżynierskich I stopnia?

Studia II stopnia – skąd się wzięły?

Początkowo w Polsce funkcjonowały jedynie kilkuletnie studia jednolite; zmieniło się to dopiero po wprowadzeniu systemu bolońskiego. Podstawą nowego systemu stała się deklaracja bolońska z 1999 r., którą podpisali ministrowi odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich. Celem procesu bolońskiego było przyjęcie systemu porównywalnych stopni i tytułów akademickich, a także – podniesienie prestiżu europejskich szkół wyższych.

W ramach systemu bolońskiego podzielono studia na trzy stopnie kształcenia. Studia I stopnia to studia licencjackie i inżynierskie, trwające odpowiednio 3 lub 3,5 roku. Dopiero studia II stopnia nazywane są studiami magisterskimi – i trwają 1,5 roku lub 2 lata (krótsze studia magisterskie realizują inżynierowie). Absolwenci studiów II stopnia mogą pochwalić się tytułem magistra lub magistra inżyniera.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w Polsce nadal funkcjonują jednolite studia magisterskie – choć obejmują one jedynie kilka kierunków, takich jak np. pedagogika, psychologia, prawo, medycyna czy weterynaria.

Należy też pamiętać, że ukończenie studiów magisterskich (niezależnie czy mowa o studiach jednolitych, czy II stopnia) jest konieczne, by ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Studia magisterskie – co warto o nich wiedzieć?

Wiadomo zatem, że studia magisterskie są kolejnym etapem edukacji akademickiej i umożliwiają zdobycie tytułu magistra lub magistra inżyniera. Czym jednak różnią się w praktyce od studiów I stopnia? Co do zasady przyjmuje się, że studia II stopnia mają na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z danej dziedziny, którą zdobywają studenci I stopnia. Coraz częściej zresztą uczelnie oferują w ramach studiów magisterskich ciekawe specjalności, które pozwalają na wyspecjalizowanie się w konkretnym zagadnieniu. Tym wyróżniają się m.in. studia magisterskie na Uniwersytetach WSB Merito.

Warto również wspomnieć, że obecnie uczelnie kładą znacznie większy nacisk na praktyczne nauczanie na studiach magisterskich niż kiedyś. Chcą wyposażyć studentów w jak najszerszą wiedzę z danej dziedziny, którą będą mogli wykorzystać zarówno w przypadku podjęcia dalszego kształcenia w szkole doktorskiej, jak i na rynku pracy.

Dlaczego warto kontynuować naukę na studiach magisterskich?

Powodów jest kilka; od wspomnianych wyżej, ciekawych specjalności, przez możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności z danej dziedziny, aż po możliwość stania się bardziej pożądanym pracownikiem z perspektywy pracodawców. Warto bowiem pamiętać, że dla wielu zatrudniających tytuł magistra nadal jest istotny. Można założyć, że większość pracodawców, mając do wyboru zatrudnienie jednej z dwóch osób o podobnym doświadczeniu zawodowym, ale różnych tytułach zawodowych, wybierze tę, która ma na swoim koncie tytuł magistra.

Artykuł sponsorowany

pierwiastek jak wyspa

Redakcja ideafix.pl

Jesteśmy pasjonatami zdrowego stylu życia, dietetyki i mody, a także autorami tego bloga, który powstał z myślą o dzieleniu się wiedzą i inspiracjami.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak działają studia magisterskie
jak zwęzić bluzkę
za duże spodnie

Jesteś zainteresowany reklamą?